Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2014

aieczko
3837 dc99 500
z dzisiejszej lektury podręcznika akademickiego do psychologii.
Reposted frommtyna mtyna viamayamar mayamar

March 04 2014

aieczko
2706 ae1c
Reposted fromretaliate retaliate viaovvlsome ovvlsome
aieczko
6378 28bc 500
Pewnego razu 50 osób brało udział w seminarium. W pewnym momencie prowadzący przerwał wykład i postanowił przeprowadzić ćwiczenie dla grupy. Rozdał wszystkim balony i poprosił, by każda osoba podpisała markerem balon swoim imieniem. Następnie balony zostały umieszczone w osobnym pomieszczeniu. Teraz uczestnicy weszli do pokoju i zostali poproszeni o znalezienie balonu ze swoim imieniem w ciągu 5 minut. Wszyscy gorączkowo zaczęli szukać popychając się i wpadając na siebie. W całkowitym chaosie. W ciągu pięciu minut nikt nie był w stanie odnaleźć balonu ze swoim imieniem. Następnie prowadzący poprosił, by każda osoba podniosła przypadkowy balon i podała go osobie, której imię było na nim napisane. W ciągu kilku minut każdy trzymał swój balon. Prowadzący skomentował wtedy: Dokładnie to samo dzieje się w naszym życiu. Wszyscy gorączkowo poszukują szczęścia, nie wiedząc gdzie ono jest. Nasze szczęście leży w szczęściu innych ludzi. Daj im je, a otrzymasz twoje własne. I to jest cel ludzkiego życia.
Reposted fromvanilka vanilka viamonjurka monjurka
aieczko
3081 7828 500
Reposted fromnieuczesana nieuczesana viaovvlsome ovvlsome
aieczko
5565 dc73 500
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viamonjurka monjurka
aieczko
2488 2dd5 500
vk.com
Reposted fromBluepoppy Bluepoppy viaovvlsome ovvlsome
aieczko
9173 ba90 500
Reposted fromPjbbbv Pjbbbv viamonjurka monjurka
7098 af20
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viaovvlsome ovvlsome
aieczko
2154 9dcd
Reposted fromretaliate retaliate vialookbook lookbook
aieczko
9267 e785
Reposted frompilkunnussija pilkunnussija viaeklerrka eklerrka
6079 905e 500
Reposted fromrmxdesigns rmxdesigns viaeklerrka eklerrka

February 07 2014

1146 3008 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamonjurka monjurka

February 05 2014

aieczko
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialexxie lexxie

January 19 2014

January 09 2014

aieczko

sakibatch:

onemoremiraclesherlock-doctorwho:

(1).(2).(3) :))

I WAS FUCKING WONDERING HOW THEY DID THIS CUZ THE CONFETTI DIDNT MOVE AND I WAS SO FUCKED LIKE FUCKBUT NOW MY QUESTIONS HAVE BEEN ANSWERED BLESS

Reposted fromMoonTide MoonTide vialexxie lexxie

December 09 2013

aieczko
aieczko
5544 a2b5 500
Reposted frombellisprimum bellisprimum viaeklerrka eklerrka
aieczko
#248
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viaeklerrka eklerrka
aieczko
aieczko
Tego się nie załatwi wierszem. Już nie jestem,
ale uparcie się trzymam życia. We śnie
brednie. We dnie
i noce na dnie. Blednie
szczęście.

I nie mieszkam, a bywam. Odbywam
i przerywam. Naiwnie przyzywam,
naiwnie i daremnie. Przezywam
brzydko i wrednie
szczęście.
— Marcin Świetlicki 'Zero jeden'
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl